Mijn boek

Op 16 november 2023 is bij uitgeverij Ambo-Anthos mijn boek verschenen over mijn leven met Ella Vogelaar. Een samenleven dat eindigde met haar zelfgekozen dood. Ik wilde met het boek onze liefde beschrijven maar er ook een bijdrage mee leveren aan het op gang komende debat in de samenleving over het al of niet verruimen van de mogelijkheden tot euthanasie bij zwaar psychisch lijden. Op deze pagina staat de aankondiging van mijn boek in de najaarscatalogus van de uitgever. De barcode verwijst naar sites waar het boek kan worden besteld.

foto Onnos Bosma boek aankondiging

Onno Bosma (1940) was bestuurder bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en de CPN, directeur in het basisonderwijs en werkzaam bij de Algemene Onderwijsbond.
Tegenwoordig is hij taaldocent voor nieuwkomers.
Bijna veertig jaar lang was hij de levenspartner van Ella Vogelaar. Samen schreven ze Twintig maanden knettergek (2009), over haar bewogen ministerschap.

Wat doe je als je grote liefde niet meer verder kan leven?

Onno Bosma
De jas met alle kleuren

Ella Vogelaar, onze liefde en haar zelfgekozen dood

De jas met alle kleuren is een indringend relaas over zielsverwantschap en rouw. Onno Bosma, levenspartner van oud-minister Ella Vogelaar, vertelt met bezieling over hun liefde en haar zelfgekozen dood, die hem met veel vragen achterliet.

‘Als ik werkelijk niet meer door kan gaan, zou jij dan, denk je, zou jij me dan misschien willen helpen?’ Nadat Ella de vraag had uitgesproken, zou die Onno niet meer loslaten. Niet lang daarna maakte ze – na een geschiedenis vol depressies, afgewisseld met lange periodes van geluk – een einde aan haar leven. In één klap veranderde zijn wereld compleet.

Om dit te verwerken had Onno maar één optie: openheid. Minutieus verslag doen van bijna veertig jaar samenzijn, van de laatste momenten voor haar overlijden en de leegte die daarop volgde. Dit boek is een schrijnende bijdrage aan de discussie over euthanasie wegens psychisch lijden. Het is tevens een liefdevol portret van een bijzondere persoonlijkheid door de ogen van degene die het dichtst bij haar stond. Maar bovenal is het een ontroerende getuigenis van een grote liefde.

november 2023 • ca. € 23,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 288 blz. • isBn 978 90 263 6528 7 • nur 320 •
omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt ook als e-book – Wat doe je als je grote liefde niet meer verder kan leven?

Onno Bosma boek footer 2 barcode

foto Onnos Bosma boek aankondiging boekomslag